政府輔助経費, 接引電給新義地及焚化爐 – Nhà nước hỗ trợ kinh phí để mắc điện cho khu nghĩa trang & lò hỏa táng mới

領導团 , 薄竂省民族代表团 , 永利縣 , 縣委入民代表 , 周興社鎮委班入民代表 , 潮光崇善堂理事會 . 前來考察正在現場施工 , 觀察之後 , 己提出决定 , 将輔助経費 _ 365.000.000 (參億陸仟伍佰萬元) . 以應用於接引電給新義地及焚化爐 , 之工作. Đoàn lãnh đạo gồm Ban Dân tộc Tỉnh Bạc liêu – Uỳ Ban Nhân dân Huyện Vĩnh Lợi – Uỷ Ban Nhân dân Thị Trấn Châu Hưng – Ban trị sự Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường đã đến công trường đang thi công để khảo sát. Sau khi xem xét xong được Uỳ Ban Nhân Dân Tỉnh ra quyết định đồng ý sẽ hỗ trợ kinh phí 365.000.000 (Ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng) để dùng vào việc mắc điện cho khu nghĩa trang và lò hỏa táng mới.   潮光崇善堂副會長兼外交吳裕大先生 , 與薄竂省民族領導委班 . 磋商要求政府輔助経費. Ông Ngô Vũ Đại phó Hội trưởng ngoại giao của Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường đang trao đổi cùng lảnh đạo Ban Dân tộc Tỉnh Bạc Liêu để xin nhà nước hổ trợ kinh phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *