聲明啟事 – Sự việc cần thông báo để sáng tỏ

聲明啟事

        事関本會第十五至第十六屆財政吳榮潭先生有用入會之欸越幣及美元。現今其家庭兒子負担還清本會。       於農曆丁酉年潤六月十五日                                                 特此吿知                                                        越南薄寮潮光崇善堂理事會謹告     

SỰ VIỆC CẦN THÔNG BÁO ĐỂ SÁNG TỎ

Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường ở Thành phố Bạc Liêu xin Thông báo về việc liên quan đến vấn đề tài chính ở khóa 15 và 16 do Ông Ngô Vinh Đàm là tài chánh đương nhiệm phụ trách có sử dụng thâm vào tài khoản của Hội một khoảng tiền lớn ( Việt nam $ và USD).
    Hiện nay, vào ngày 15 tháng 6 nhuần âm lịch năm Đinh Dậu gia đình và con cái của Ông gánh chịu trả hết vào khoảng thâm đó. Nên bổn Hội xin trân trọng thông báo đến Qúy vị đồng hương trong và ngoài nước được rỏ.  

                    Thay mặt Ban Trị Sự Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường kính báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *