聲明啟事 - Sự việc cần thông báo để sáng tỏ

事関本會第十五至第十六屆財政...

Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường ở Thành phố Bạc Liêu xin Thông báo về việc liên quan đến vấn đề tài chính...

Đọc thêm...

敬啟者 - THÔNG BÁO

對於潮光崇善堂理亊會委任...

 

Thông báo về việc ủy quyền quyên góp... 

Đọc thêm...

衷誠銘謝 – Lời cãm tạ

諸位海內外鄉親, 諸位善信; 對於潮光崇善堂詞宇總維修至今, 已其本完成...

Kính thưa quý vị đồng hương trong và ngoài nước, cùng các thiện tín. Ngôi chùa Triều Quang Sùng Thiện Đường duy tu đến nay cơ bản đã hoàn thành...

Đọc thêm...

公元2016丙申年薄寮潮光崇善堂普渡超幽法會 – Đại Lễ Cầu Siêu năm 2016 của Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường ở Thành Phố Bạc liêu

普渡超幽季節是傳統法會,獲舉辦定期...

Đại lễ cầu siêu là ngày lễ Hội truyền thống được tổ chức định kỳ hàng năm...

 

Đọc thêm...

越南薄寮潮光崇善堂維修祠宇 - Danh sách quyên góp ủng hộ công trình duy tuTừ Đường của Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường ở Thành Phố Bạc Liêu

   越南薄寮潮光崇善堂維修祠宇

Danh sách quyên góp ủng hộ công trình duy tu Từ Đường của Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường ở Thành Phố Bạc Liêu

 

Đọc thêm...