Ngô Vũ Đại (Lũy)

Liên hệ

Phó Hội trưởng ngoại giao

Địa chỉ:
Số 213, đường Hoàng Văn Thụ, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu