Chùa Sùng Thiện Đường

Liên hệ

Chùa Sùng Thiện Đường

Địa chỉ:
Khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Tài khoản Vietcombank Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường: 0321000613156

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (0781) 3822880 - (0781) 3956880 Tel: 84781.3822880 - 84781.3956880

http://sungthienduong.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.